Pieredze

Aerouzmērīšana un lāzerskanēšana

 • Pazemes tvertnes un uzbēruma lāzerskenēšana  (2020.gads).
 • Ēkas jumta, fasāžu un telpu uzmērīšana (2019.gads).
 • Kuldīgas pilsētas augstas izsķirtspējas ortofotokartes izgatavošana (2019.gads).
 • Ventspils pilsētas augstas izsķirtspējas ortofotokartes izgatavošana (2019.gads).
 • Dārzkopības kooperatīvu un publiskās atpūtas vietas otorfotogrāfiju izgatavošana pašvaldības vajadzībām Ventspils novadā (2014. – 2015. gads);
 • Purvu otorfotogrāfiju izgatavošana Ventspils un Skrundas novados (2014. gads);
 • Karjeru otorfotogrāfiju izgatavošana Talsu novadā (2014. gads);
 • Baznīcas 3D rasējuma izstrāde (2013. gads).

Vietējo ģeodēzisko tīklu apsekošana un pilnveidošana

 • Laika posmā no 2012. līdz 2015. gadam, esam apsekojuši, vairāk kā 15 pašvaldībās visā Latvijas teritorijā, vietējā ģeodēziskā tīkla punktus un sagatavojuši vietējo ģeodēzisko tīklu punktu pārskatus.
 • Laika posmā no 2012. līdz 2015. gadam, esam izstrādājuši vairākus vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas aprakstus/projektus gan Kurzemē, gan Vidzemē.
 • Laika posmā no 2012. līdz 2015. gadam, esam pabeiguši vairāku vietējo ģeodēzisko tīklu pilnveidošanu gan Kurzemē, gan Vidzemē.

Ģeodēziskie darbi

Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izstrāde:

 • Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfiskā plāna izstrāde Ventspils novadā (2015. gads, platība – 40 ha);
 • Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfiskā plāna izstrāde Skrundas novadā (2015. gads, platība – 29 ha);
 • Topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfiskā plāna izstrāde Brocēnu novadā (2015. gads, patība – 30 ha).

Izpildmērījumi:

 • Gaisvadu līniju izpildmērījums Tārgales pagastā, Ventspils novadā (2015. gads, garums – 9578 m);
 • Sakaru kabeļu izpildmērījums Salaspils pilsētā, Salaspils novadā (2015. gads, garums – 6969 m);
 • Gaisvadu un zemsprieguma kabeļu izpildmērījums Lizuma pagastā, Gulbenes novadā (2015. gads, garums – 6035 m).

Inženierģeodēzija:

 • Elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas darbu ietvaros Ventspilī tika veikti inženierģeodēziskie darbi būvniecībā (2015. gads)
 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta realizācijas ietvaros Garkalnes novadā veikti inženierģeodēziskie darbi būvniecībā (2015. gads)
 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta realizācijas ietvaros Talsos veikti inženierģeodēziskie darbi būvniecībā (2015. gads)

Zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbi

Zemes kadastrālā uzmērīšana:

 • Zemes kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana Lībagu pagastā, Talsu novadā (2014.  – 2015. gads, kopplatība – 1407 ha);
 • Zemes kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana Kūku un Mežāres pagastos, Krustpils novadā (2014. – 2015. gads, kopplatība – 108.3 ha);Zemes kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana Jaunauces pagastā, Saldus novadā (2012. – 2014. gads, platība – 169.8 ha);
 • Zemes kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana Kandavas pagastā, Kandavas novadā, Ģibuļu, Lībagu un Stendes pagastos, Talsu novadā (2013. – 2014. gads, kopplatība – 191.26 ha);
 • Zemes kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana Viesītes novadā (2015. – 2017. gads, kopplatība – 3722.67 ha).
 • Zemes ierīcības darbi:
 • Zemes ierīcības projekta izstrāde Dundagas pagastā, Dundagas novadā (2014. gads);
 • Zemes ierīcības projekta izstrāde Lībagu pagastā, Talsu novadā (2014. gads);
 • Zemes ierīcības projekta izstrāde Vandzenes pagastā, Talsu novadā (2017. gads);
 • Zemes ierīcības projekta izstrāde Pelču pagastā, Kuldīgas novadā (2018. gads).