Ģeodēziskie tīkli

Pamats pašvaldību infrastruktūras būvniecībai

Punktu apsekošana

Vietējo ģeodēzisko punktu apsekošana, izvērtēšana un apsekošanas pārskata izgatavošana    Lasīt vairāk

Ierīkošana

Vietējā ģeodēziskā tīkla ierīkošana un mērījumu veikšana

Pilnveidošanas apraksts

Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas apraksta (projekta) izstrāde. Darbi tiek veikti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”.  Pakalpojuma rezultāts ir vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas apraksts.

Pilnveidošanas pārskats

Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas pārskata sagatavošana