Topogrāfija

topogrāfijas izgatavošana
3 IEMESLI KAPĒC IZVĒLĒTIES SIA ĢEODĒZISTS

1. Profesionāls pakalpojumu sniedzējs jau vairāk kā 25.gadus!

2. Sertificēti mērnieki, kuri regulāri papildina zināšanas!

3. Kvalitatīvs rezultāts! Par to liecina mūsu klientu atsauksmes Google    un Facebook tīklā!

 

 

Rīgā un pierīgā , Zemgalē un Vidzemē  +37127330833   riga@geodezists.lv

Tukums, Talsi, Kuldīga, Saldus, Ziemeļkurzeme +37126443003   kuldiga@geodezists.lv

Liepāja un Dienvidkurzeme  +37128380839   liepaja@geodezists.lv

Ventspils un tās apkārtne +37129234627    ventspils@geodezists.lv

Topogrāfisko plāns nepieciešams projektējot ēku, ūdensvada, kanalizācijas, elektrības, sakaru kabeļu pieslēgumus. Pirms būvdarbiem ir jāizveido būvējamās ēkas vai inženiertīklu projekts, un to gatavo uz topogrāfiskā plāna pamata, jo tajā redzama arī apakšzemes situācija – vadi, kabeļi, caurules. 

Topogrāfiskais plāns ir samazināts apvidus attēlojums kurš izgatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jeb augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija.

Topogrāfiskā uzmērīšana nozīmē  – virszemes situācijas precīza uzmērīšana, pazemes inženiertīklu novietojuma iegūšana, kā arī šīs informācijas sagatavošana un apstrāde, saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem un reģistrēšanu pašvaldības datu bāzē.

Topogrāfiskais plāns ir nozīmīgs pamats dažādu objektu vai inženierkomunikāciju projektēšanai un būvniecībai.

Topogrāfiskais plāns nepieciešams projektējot ēkas, ūdensvada, kanalizācijas, elektrības, sakaru kabeļu vai citu inženierkomunikāciju pieslēgumus. Pirms būvdarbiem ir jāizveido būvējamās ēkas vai inženiertīklu projekts, un to gatavo uz topogrāfiskā plāna pamata, jo tajā redzama arī apakšzemes situācija– vadi, kabeļi, caurules.

Pirms plāns tiek veidots, klients un izstrādātājs novienojas par to, kāds būs topogrāfiskās uzmērīšanas apjoms, parasti uzmērāmo apjomu uzzīmē shēmā vai nosaka pa īpašnieka zemesgabala robežu.

Topogrāfiskā uzmērīšana tiek veikta sekojoši:

  • Esošo topogrāfisko datu pieprasīšana no pašvaldības datu bāzes;
  • Esošo datu pieprasīšana inženierkomunikāciju turētājiem;
  • teritorijas virszemes situācijas uzmērīšana, apakšzemes komunikāciju apsekošana (ja tāda iespējama);
  • Topogrāfiskā plāna saskaņošana inženierkomunikāciju turētājiem
  • Kadastra informācijas iegūšana no Valsts Zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts informācijas sistēmas un attēlošana plānā;
  • Topogrāfiskā plāna reģistrēšana pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē .

Mērījumus veic SIA “Ģeodēzists”  sertificēti mērnieki izmantojot nepieciešamos mērniecības instrumentus.

Topogrāfija cena ir atkarīga no dažādiem faktoriem, bet galvenokārt no objekta atrašanās vietas, platības apjoma, apbūves un inženierkomunikāciju blīvuma, plāna izpildīšanas termiņiem vai citām specifiskām prasībām.

Precīzākas detaļas par to, kā tiks izstrādāts plāns un cik tas maksās, būs bezmaksas konsultācijā ar “Ģeodēzists” biroju vadītājiem.

Topografija
Topogrāfija