Inženierģeodēzija

Rīgā un pierīgā   +37127330833  

Tukums, Talsi, Kuldīga, Saldus +37126443003 

Liepāja +37128380839

Ventspils  +37129234627

  • būvasu nospraušana
  • deformāciju kontrole
  • novietnes kontroles mērījumi
  • nivelēšana;
  • ģeodēzisko atbalsta tīklu ierīkošana un uzmērīšana
  • precīzie nivelēšanas darbi
  • citi inženierģeodēziskie darbi pēc klienta vēlmēm

Darbus veicam atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.325 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā” ” un Nr. 335 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””.