Elizabete

Apvienojot vairākas uzmērīšanas metodes, iespējams iegūt daudzpusīgu rezultātu, kas atvieglo un paātrina būvniecības projektu izstrādes procesu.

Šoreiz veikta ēkas fasāžu un jumta aerouzmērīšana ar bezpilota lidaparātu, kombinējot ar pagalma un telpu lāzerskenēšanu. Rezultātā iegūts:
– ēkas punktu mākonis, kuru iespējams izmantot telpu 3D modelēšanā, dažādu ēkas defektu noteikšanai (konstrukciju vertikalitātes pārbaudei), kā arī veikt precīzus mērījumus jebkurai nepieciešamajai ēkas daļai, bez nepieciešamības vēlreiz atgriezties objektā
– fasāžu un jumta ortofotogrāfijas, kurā iespējams precīzi noteikt dažādu detaļu izmērus un novietojumu, konstatēt fasādes vizuālos defektus, kā arī izmantot to tālākos modelēšanas darbos

Arhitekte Diāna Zalāne: “Uzmērījumā iegūtie rezultāti deva iespēju precīzi noteikt ēkas esošos augstumus, iegūt precīzu jumta un ēkas konfigurāciju, kas mūsu gadījumā bija ļoti noderīgi, jo ēkas jumta konfigurācija bija sarežģīta, ar diviem augstiem torņiem un vairākām jumta izbūvēm, dažādiem jumta slīpumiem. Uzmērījums ļauj konstatēt arī esošus defektus, kā sienu vērpšanos, vai sienu un jumta konstrukcijas sēšanos. Iegūtie dati ļāva daudz kvalitatīvāk un precīzāk veikt ēkas pārbūves projektēšanu, samazinot iespējamo konstatēto nesasaišu daudzumu projektam ar reālo situāciju dabā.”

Darbi veikti sadarbībā ar pasūtītāju “Diānas Zalānes projektu birojs”.

Ēkas 3D modelis, vizualizācija. Autors Diānas Zalānes projektu birojs
Ēkas 3D modelis, vizualizācija. Autors Diānas Zalānes projektu birojs
Skats uz jumtu veicot aerouzmērīšanu
Skats uz jumtu veicot aerouzmērīšanu
Tikka veikta bēniņu lāzerskenēšana, konstrukciju izdalīšana no pārējā punktu mākoņa un modelēšana
Fasādes izgaismojuma modelēšana uz fasādes ortofoto. Autors SIA Neonita.lv