Par mums

Jo precizitāte ir svarīga!

1995. gada nogalē, 29. decembrī, Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā tika reģistrēts SIA “Geodēzists” un jau vairāk kā 20. gadus veiksmīgi darbojamies mērniecības jomā. Esam trešais lielākais mērniecības uzņēmums Latvijā un mūsu centrālais birojs atrodas Ventspilī, kura adrese, kopš uzņēmuma dibināšanas, ir nemainīga – Vasarnīcu iela 16. Uzņēmumam attīstoties ne tikai tehnoloģiski, bet arī reģionāli, gadsimta mijā (2000. gadā) atvērām biroju Kuldīgā, vēlāk 2005. gadā – Liepājā, 2012. gadā – Rīgā.

Uzņēmuma dibinātāji un līdzīpašnieki vairāk kā 20 gadu garā simbiozē ir Aigars Ansbergs, Agris Svars un Dagnis Pļavarājs.

Visi trīs līdzīpašnieki ir savā ziņā celmlauži mērniecības jomā, jo atjaunotās Latvijas laikā, viņi bija vieni no pirmajiem 14 inženieriem bakalauriem, kas 1993. gadā, pirmajā Rīgas Tehniskās universitātes ģeodēzistu izlaidumā, saņēma Baklaura diplomu par inženierzinātņu bakalaura grādu un diplomu par inženiera ģeodēzista kvalifikāciju ģeodēzijas specialitātē. Viņi ir pirmie, kas veica mērījumus ar elektroniskiem tahimetriem un izstrādāja pirmās digitālās topogrāfijas. Kopš 1993. gada gan tehnoloģijas, gan izpildmērījumu/mērniecības dokumentu izstrādes prasības, šo dokumentu nepieciešamība ir mainījušās vairākkārtīgi un nemitīgi uzņēmuma vadība un uzņēmums ir sekojis līdzi tendencēm un ,ņemot vērā uzņēmuma lielumu, spējis ātri pielāgoties jaunām situācijām. Uzņēmuma vadība, kā praktizējoši speciālisti savā jomā, ir piedalījušies normatīvo aktu izstrādē. Uzņēmums ir Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija biedrs.

Mūsu vīzija

Kļūt par Latvijas labāko mērniecības un ģeotelpisko datu ieguves un apstrādes uzņēmumu, kas dominē Kurzemē un kurā strādā izglītoti, zinoši un varoši darbinieki.

Mūsu misija

Piedāvāt klientam nemainīgi kvalitatīvu pilnu servisu ar ģeotelpisko datu ieguvi un apstrādi, uzņemoties atbildību par padarīto.