Izpildmērījumi

  • no jauna izbūvēto komunikāciju ģeodēziskā piesaiste un izpildmērījumu plāna izgatavošana atbisltoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 ” Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”
  • jaunizbūvētās virszemes situācijas, kā arī citu nestandarta izpildshēmu izgatavošana
  • jaunizbūvēto objektu izpildmērījumi saskaņā ar vietējo pašvaldību prasībām, tai skaitā vertikālo uzmērījumu

 Sazinies ar mums vai zvaniet (+371) 24 775 775


 .