Izpildmērījumi

Rīgā un pierīgā   +37127330833  

Tukums, Talsi, Kuldīga, Saldus +37126443003  

Liepāja +37128380839

Ventspils  +37129234627

  • no jauna izbūvēto komunikāciju ģeodēziskā piesaiste un izpildmērījumu plāna izgatavošana atbisltoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 ” Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”
  • jaunizbūvētās virszemes situācijas, kā arī citu nestandarta izpildshēmu izgatavošana
  • jaunizbūvēto objektu izpildmērījumi saskaņā ar vietējo pašvaldību prasībām, tai skaitā vertikālo uzmērījumu

 Sazinies ar mums 


 .