Pazemes tvertnes un uzbēruma lāzeruzmērīšana

Lāzerskenēšanas metodi iespējams izmantot visdažādāko uzdevumu veikšanai – šajā gadījumā veikta pazemes ūdens tvertnes un uzbēruma lāzeruzmērīšana, lai noteiktu objekta faktiskos izmērus un novietojuma vietu. Savietojot pazemes un virszemes skenējumu datus, bija iespējams precīzi noteikt prognozējamo darbu apjomu, kā arī atlikt plānā pazemes tvertnes robežu, tādējādi atvieglojot projektēšanas darbus. Darbs veikts sadarbībā ar pasūtītāju SIA “Demontāžas projekti”.

SIA “Demontāžas projekti” valdes loceklis Mārtiņs Kandis – sadarbību ar SIA “Ģeodēzists” izvēlāmies tāpēc, ka tiek nodrošināta profesionāla un operatīva pieeja dažādiem objektiem izmantojot mūsdienīgus tehnoloģiskus risnājumus!

Ja vēlaties veikt pasūtījumu vai iegūt konsultāciju par lāzerskenēšanu droši zvaniet (+371)29220945