Izpildmērījumi

Rīgā un pierīgā , Zemgalē un Vidzemē  +37127330833   riga@geodezists.lv

Tukums, Talsi, Kuldīga, Saldus, Ziemeļkurzeme +37126443003   kuldiga@geodezists.lv

Liepāja un Dienvidkurzeme  +37128380839   liepaja@geodezists.lv

Ventspils un tās apkārtne +37129234627    ventspils@geodezists.lv

 

 

Izgatavojam izpildmērījumu plānu ēkas nodošanai ekspluatācijā!

  • jaunizbūvēto objektu izpildmērījumi saskaņā ar vietējo pašvaldību prasībām, tai skaitā vertikālo uzmērījumu
  • no jauna izbūvēto komunikāciju ģeodēziskā piesaiste un izpildmērījumu plāna izgatavošana atbisltoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 ” Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”
  • jaunizbūvētās virszemes situācijas, kā arī citu nestandarta izpildshēmu izgatavošana

Vēl par izpilmērījumiem var lasīt šeit: https://www.geodezists.lv/izpildmerijumi2021/

Izpildmērījumus veic ar mērķi iesniegt būvniecības dokumentāciju Būvvaldē, lai nodotu objektu ekspluatācijā.

SIA “Ģeodēzists” komanda ar sertificētiem mērniekiem nodrošinās to, lai uzbūvēto objektu izpildmērījums tiktu veikts precīzi, atbilstoši normatīvajiem aktiem, un būtu ievēroti termiņi,

Izpildmērījums tiek veikts, vai nu būvniecības procesa gaitā (gadījumos, kad izbūvē apakšzemes inženierkomunikācijas), vai arī pēc tam, kad jaunā ēka ir pilnībā pabeigta.

Izpilduzmērījums parāda, kur apvidū saskaņā ar projektu ir izvietotas ēkas/būves, to būvasis, inženierkomunikācijas.

Ja izpildmērījums ir jāveic inženierkomunikācijām (kabeļi, cauruļvadi) kuras nav pieejamas no virszemes, tad klientam ir jānodrošina atvērta tranšeja komunikācijas uzmērīšanai.

Pēc būtības izpildmērījumu plāns līdzinās topogrāfiskajam plānam, jo arī tas ietver objektus gan virs, gan zem zemes, taču izpildmērījumā tiek attēlots tas objekts, kurš ir izbūvēts un kuru plānos nodot ekspluatācijā. Ja izpilmērījumu veic ēkas nodošanai ekspluatācijā, tad veic arī vertikālo uzmērījumu ( jumta kores augstums).

Izpildmērījuma būtība ir salīdzināt projektu ar faktiski izbūvēto.

Izpildmērījumu plāna izgatavošana ir nepieciešama šādās situācijās:

  • Kad nepieciešams nodot ēku/būvi ekspluatācijā;
  • Kad nepieciešams nodot izbūvētās inženierkomunikācijas ekspluatācija;
  • Kad jānodod ekspluatācijā labiekārtota teritorija;

Lai veiktu izpildmērījuma plānu nepieciešams tehniskais projekts, vēlams dwg formātā. Ja objekts atrodas Rīgas pilsētā, tad nepieciešama ir arī būvatļauja.