Precīzā lauksaimniecība

Izmantojot šobrīd populāros Bezpilota lidaparātu pakalpojumus lauksaimniecībā Jūs varat:

 • Veikt kultūraugu monitoringu augšanas periodā
 • Atvieglot mēslošanas stratēģijas izvēli
 • Nodrošina ražas pieaugumu un minerālmēslu ietaupījumu
 • Paaugstināt kontroli pār zemes gabalu – lauku

Ar bezpilota lidmašīnu tiek aplidots lauks, un no iegūtajiem attēliem ar speciālo programmatūru  tiek ģenerētas ortofotokartes, kurās redzams, kādiem kultūraugiem nepieciešams pievērst papildus uzmanību vai tuvāku apskati. Manuāli tiek identificētas lauka problēmzonas, izmērītas problēmzonu platības. Kartes attēli pieejami un aplūkojami dažādās precīzās lauksaimniecības un ĢIS/CAD programmatūrās vai Google Earth.

Tā kā kartes tiek precīzi ģeoreferencētas jeb piesaistītas koordinātēm izmantojot kontrolpunktus, tad iespējams izmērīt/aprēķināt novērtējamo lauku platības vai problēmsituāciju apgabalus un to horizontālā precizitāte ir 2pix (atkarīgs no lidojuma augstuma).

Atkarībā no sasniedzamā rezultāta lidojuma laikā tiek izmantotas parastā kamera (RGB) vai spektrālā (NIR) kamera.

Izmantojot mūsu piedāvāto risinājumu, iespējams novērtēt:

 • krusas nodarītos zaudējumus
 • lauka stāvokli
 • applūdušos apgabalus
 • augu neviendabīgumu
 • biomasu (NDVI karte)
 • slāpekļa nodrošinājumu
 • meliorācijas sistēmu novietojumu

Par šo pakalpojumu lūdzam sazināties ar Aigaru Ansbergu pa tālr. 29220945