Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana

Pamats pašvaldību infrastruktūras būvniecībai

SIA Ģeodēzists veic vietējā ģeodēziskā tīkla (turpmāk VT) punktu apsekošanu, to stāvokļa novērtējumu, kā arī veic VT tīkla izvērtējumu pret Valsts ģeodēzisko tīklu. Darbi tiek veikti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”.  Pakalpojuma rezultāts ir apsekošanas pārskats, VT shēma, punktu iznīcināšanas akti un apsekošanas kartītes..

Mēs apsekošanu veicam izmantojot GeoPunkts sistēmu, kas ietver gan mobilo lietotni, gan ĢIS, kas ievērojami samazina darbu izpildes laiku. Vienlaicīgi ja VT apsekots izmantojot GeoPunkts sistēmu pašvaldība iegūst vieglu, ērtu rīku lai uzturētu datus par VT punktiem.  Piemēram nav nepieciešamības izniegt mērniecības darbu veicējiem apsekošanas kartītes, tās publiski var lejuplādēt no sistēmas, punkta iznīcināšanas gadījumā var izveidot iznīcināšanas aktu un informācija par VT punktu vairs nerādīsies sistēmā.

SIA Ģeodēzists ir veicis VT apsekošanu vairāk kā 20 pašvaldībās un esam vispieredzējušākie šajā jomā.

Apsekojuma rezultātus var skatīt topografija.lv/punkti

SIA Ģeodēzists pieredzi VT apsekošanā var redzēt  šeit.