Sveicam Latvijas Mērnieku biedrības Atzinības zīmes saņēmēju

geodezists-atzinibas-zime
SIA “Ģeodēzists” ar prieku un lepnumu ziņo, ka vadītājam Aigaram Ansbergam tika pasniegta Latvijas Mērnieka biedrības Atzinības zīme “Par nopelniem Latvijas mērniecībā”. Atzinības zīme tika pasniegta svinīgā pasākumā 2019. gada 22. marta pēcpusdienā šogad atklātajā Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Rīgā.
Aigars Ansbergs ir starp pirmajiem četrpadsmit Rīgas Tehniskās Universitātes Būvniecības fakultātes Ģeodēzijas katedras absolventiem (1993. gads) un jau vairāk kā 20. gadu ir SIA “Ģeodēzists” vadītājs, jauno ideju/pakalpojumu virzītājs un ieviesējs. Viņš aktīvi piedalās ar nozari saistīto jautājumu saskatīšanā, izskatīšanā un risināšanā, tāpēc vairāku gadu garumā ir bijis gan Latvijas Mērnieku biedrības, gan Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdēs. Viņš ir lāzerskenēšanas un aerouzmērīšanas entuziasts, kā arī aizraujas ar jaunajām tehnoloģijām un to piedāvātājām iespējām. Viņš ir vietnes topografija.lv līdzautors un vietnes dronemap4.me izveidotājs. Lepojamies, ka mums ir tik aizrautīgs, neatlaidīs un enerģisks vadītājs!
Zemāk ir daži citu nozares kolēģu īsi raksturojumi par mūsu vadītāju, kas izskanēja svinīgajā pasākumā:
  • Aigars Ansbergs – tiešs, ļoti principiāls un nacionāli patriotisks uzņēmējs, viens no moderno inovāciju ieviesējiem nozarē, starpnozaru risinājumu meklētājs, jauno profesionāļu un darbinieku atbalstītājs. Viens no ilglaicīgi ieinteresētajiem un strādājošiem sabiedriskās organizācijās. Nozarē aktīvākais sociālo mēdiju lietotājs. Mecenāts un atbalstītājs dažādām nozares sabiedrības aktivitātēm – grāmatu izdošana, ziedojumi, pasākumu atbalstīšana. Citas ar ģeodēziju, mērniecību saistītas aktivitātes – sports, novadpētniecības muzeji, burāšana, u.c. Vēsturiskā 1. RTU izlaiduma absolvents.
  • Enerģisks, latviešiem neraksturīgi bezkaunīgs, aizrautīgs spēlētājs, kurš redz pāris gājienu uz priekšu, bet nereti nav gatavs sagaidīt spēli līdz beigām, jo sākta cita spēle.
  • Aigars Ansbergs – aktīvs nozares pārstāvis, kurš interesējās par nozares dažādām sabiedriskām aktivitātēm, savā attieksmē ieturēts, mierīgs kompromisus meklējošs cilvēks.

SIA “Ģeodēzists” ir pagodināts, ka uzņēmuma strādā jau kopumā trīs cilvēki, kuriem ir pasniegta Latvijas Mērnieku biedrības Atzinības zīmes – Agris SvarsIvars Nudiens un Aigars Ansbergs.

Informācija par Latvijas Mērnieku biedrības piešķirtajiem apbalvojumiem ir pieejama šeit.