SIA “Ģeodēzists” darbinieki pilnveido zināšanas

DSC_0176

Rudens ne tikai skolēniem asociējas ar mācību uzsākšanos, bet arī SIA “Ģeodēzists” darbiniekiem šis rudens ir mācībām bagāts.

Oktobra vidū uzņēmuma pārstāvji piedalījās starptautiskajā izstādē “InterGeo”, Frankfurtē, Vācijā, kurā iepazinās ar jaunākajiem tehnoloģiju risinājumiem un tehnoloģiju attīstības tendencēm ģeodēzijas nozarē.

Savukārt, septembrī un oktobrī divdesmit uzņēmuma darbinieki pilnveidoja savas zināšanas kursos “Pozicionēšanas teorija un prakse”, kursu mērķis bija praktizējošiem mērniekiem rast teorētisku un praktisku izpratni par pozicionēšanas iespējām un ierobežojumiem, saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, apspriest praktiskus un profesionālus risinājumus. SIA “Ģeodēzists” Ģeodēzijas nodaļas vadītājs I. Nudiens par šiem kursiem: “Viens no kursu secinājumiem ir tas, GNSS instrumenta zīmolam ir krietni mazāka loma nekā operatora zināšanām un pieredzei praktiskajā pielietošanā”.

Decembrī uz mācībām savas zināšanas pilnveidot dosies SIA “Ģeodēzists” Kadastra nodaļas darbinieki, kuri apmeklēs kursu “Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālās uzmērīšanas neatbilstību risinājumos”.

SIA “Ģeodēzists” ir svarīgi, lai darbinieki būtu izglītoti un sekotu līdzi nozares aktualitātēm, tāpēc pateicoties Latvijas mērnieku biedrības (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzijas asociācijas (LKĢA) kursiem ir iespēja papildināt zināšanas un dalīties pieredzē ar mērniecības nozarē strādājošiem. LMB kursi sertificētajiem mērniekiem dod iespēju jau iegūt punktus, kas būs nepieciešami sertificēto personu ikgadējai profesionālai pilnveidei, pārsetifikācijai un uzraudzībai.

Attēlā: Latvijas mērniecības nozares pārstāvji apmeklējot INTERGEO (Vācija) izstādi. 2018.gada 17.oktobrī