Lepojamies – Mērnieks Ivars Nudiens saņēma Latvijas Mērnieku biedrības apbalvojumu

RigaZDSC_4632_1

10. martā Riga Islande Hotel uz ikgadējo semināru un  Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) Goda zīmju un Atzinību zīmju pasniegšanu pulcējās mērniecības nozares pārstāvji no visas Latvijas. Šogad Atzinības zīmi “Par nopelniem Latvijas mērniecībā” saņēma arī SIA “Ģeodēzists” sertificēts mērnieks Ivars Nudiens.

Katru gadu Latvijas mērniecības nozares izcilnieki īpašā ceremonijā saņem apbalvojumus mērniecības nozarē –  Goda zīmes „Par nopelniem Latvijas mērniecībā” (ordenis) un Atzinības zīmes „Par nopelniem Latvijas mērniecībā” (krūšu zīme).

Ivars Nudiens daudzu gadu garumā ir sevi apliecinājis kā sabiedriski aktīvs nozares profesionālis, mērniecības jomā strādā jau no 2003. gada, uzņēmumā SIA „Ģeodēzists”. Ivars ir absolvējis Rīgas Tehnisko Universitāti (RTU) Inženierzinātņu bakalaura programma “Ģeodēzija un kartogrāfija”, kā arī turpinājis studijas maģistra studiju programmā un ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu būvzinātnē, kuru laikā bijis arī apmaiņas studijās FK Karlsruhe – Hochschule fur Technik. Ivars ikdienas darbā strādā pie dažādu vietējo ģeodēzisko tīklu pilnveidošanas. Plašas zināšanas par mērniecības instrumentiem/tehniku Ivars ieguvis kādu laiku strādājot SIA “Trinets”, kas izplata mērniecības instrumentus. Ivars bijis arī Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centra vadītājs un ir Latvijas Mērnieku biedrības valdes loceklis.

Jāatzīmē ka pateicoties Ivaram SIA “Ģeodēzists” ir pirmie, kam ir izdevies pēc Ministru Kabineta noteikumiem “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”, visos etapos pilveidot vietējos ģeodēziskos tīklus Jelgavas , Jūrmalas un Ventspils pilsētās.

Ivars aktīvi pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju un papildina zināšanas kursos, un dažādās starptautiskās izstādēs, konferencēs. Ivars aktīvi iestaistās dažādās sporta aktivitātēs, ir SIA “Ģeodēzists” Liepājas basketbola komandas sastāvā, kas veiksmīgi startējusi pilsētas basketbola turnīrā, un ir četrkārtēji pilsētas čempioni. Ivars ir Latvijas Mērnieku biedrības biedrs un eksperts.