Lepojamies ar Latvijas Mērnieku biedrības Atzinības zīmes saņēmēju

RigaZDSC_3465-1

18. martā notika ikgadējā Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) kopsapulce, kas noslēdzās ar svinīgu pasākumu – mērniecības goda zīmju un atzinības zīmju pasniegšana, uz kuru pēc apbalvojuma devās arī SIA “Ģeodēzists” Ventspils biroja vadītājs Agris Svars.

LMB  apbalvojumi  nodibināti  2012. gadā,  tie  ir  mērniecības  nozarē  pirmie  valstiski  apstiprinātie apbalvojumi   Latvijā   ar   mērķi   –   izteikt   pateicību   par   augsti   profesionāliem   sasniegumiem, kvalitatīvu un pašaizliedzīgu darbību, mūža un īpašiem ieguldījumiem Latvijas mērniecības nozarē un tās attīstībā.

Viens no šī gada laureātiem – SIA “Ģeodēzists” mērnieks/biroja vadītājs un līdzīpašnieks Agris Svars. Viņam piešķirts LMB apbalvojums – Atzinības zīme „Par nopelniem Latvijas mērniecībā”.

Agris Svars mērniecības jomā neatlaidīgi strādā jau no 1992. gada, sākotnēji kā Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un Pilsētbūvniecības nodaļas Ģeodēziskā dienesta ģeodēzists un vēlāk kā mērnieks/biroja vadītājs uzņēmumā SIA „Ģeodēzists”. Agris Svars ir viens no pirmajiem 14 inženieriem bakalauriem, kas 1993. gadā, pirmajā ģeodēzistu izlaidumā, saņēma Bakalaura diplomu par inženierzinātņu baklaura grādu būvniecībā un diplomu par inženiera ģeodēzista kvalifikāciju ģeodēzijas speciālitātē.

Agris pieņem arī dažāda veida izaicinājumus, kas saistīti ar mērniecības jomu, piemēram, viens no pēdējiem izaicinājumiem bija saistīts ar šķērsļu kontroli un apsekošanu Ventspils lidlaukā un Ventspils lidlauka pieguļošajā teritorijā. Šī darba izpildē ne tikai vajadzēja iepazīties/izprast ar dažāda veida literatūru par aeronavigācijas sķērļu kontroli/apsekošanu svešvalodā, bet arī mainoties saistošajiem noteikumiem apgūt jaunas zināšanas kursos un šīs zināšanas pielietot darbā.

Agris savus profesionālos pienākumus vienmēr veic precīzi, godprātīgi un atbildīgi. Savas profesionālās darbības laikā seko līdzi profesionālās kvalifikācijas izaugsmei un papildina zināšanas kursos. Agris ir Latvijas Mērnieku biedrības biedrs.