Apsveikums Latvijai simtgadē

bilde_2_LV_skrejiens

Vilksim košu zelta jostu

Apkārt savu tēvu zem’.

Lai mirdz mūsu tēvu zeme

Kā actiņa gredzenā.

/latv.t.dz./

 

SIA “Ģeodēzists” kolektīvs Latvijas dzimšanas dienas rītu ir iesācis aktīvi, izskrienot mūsu pašu veidotas Latvijas kontūras Ventspils ielās un parkos, skrējienā, kas veltīts Latvijas 100 gadei.

Daudz laimes, Latvija!

#geodezisti; #maratonaklubs; #ventspils; #LV100; #latvijassimtgade; #LV100ventspils