Rekvizīti

SIA "Ģeodēzists"
Reģistrācijas Nr. 41203006878
PVN reģistrācijas Nr. LV41203006878
Juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 16, Ventspils, LV-3601
Bankas nosaukums: AS "Swedbank", HABALV22
Bankas konts: LV70HABA0001408059597
Valdes loceklis - Aigars Ansbergs

Biroju adreses un kontaktinformāciju skatīt  - Kontakti 

 .