Rekvizīti

SIA "Ģeodēzists"
Reģistrācijas Nr. 41203006878
PVN reģistrācijas Nr. LV41203006878
Juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 16, Ventspils, LV-3601
Bankas nosaukums: AS "Swedbank", HABALV22
Bankas konts: LV70HABA0001408059597
Valdes loceklis - Aigars Ansbergs

Biroju adreses un kontaktinformāciju skatīt  - Kontakti 


Uzņēmumi kuri ietilps vienā vienā grupā  un sniedz pakalpojumus ar SIA Ģeodēzists vizuālo idenditāti:

SIA "Ģeodēzists R"
Reģistrācijas Nr. 41203038981
PVN reģistrācijas Nr. nav
Juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 16, Ventspils, LV-3601
Bankas nosaukums: AS "Swedbank", HABALV22
Bankas konts: LV50HABA0551029828848


SIA "Ģeodēzists K"
Reģistrācijas Nr. 41203057215
PVN reģistrācijas Nr. nav
Juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 16, Ventspils, LV-3601
Bankas nosaukums: AS "Swedbank", HABALV22
Bankas konts: LV04HABA0551041246479


SIA "Ģeodēzists V"
Reģistrācijas Nr. 41203057200
PVN reģistrācijas Nr. nav
Juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 16, Ventspils, LV-3601
Bankas nosaukums: AS "Swedbank", HABALV22
Bankas konts: LV13HABA0551041244280
 .