Topogrāfiskie darbi

  • Topogrāfiskā uzmērīšana un plānu izgatavošana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 ” Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”  un vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem
  • Topogrāfiskā uzmērīšana pēc klientu vēlmē dažādos mērogos ( 1:250, 1:500, 1:1000 un 1:2000)
  • trīsdimensionālā topogrāfiskā uzmērīšana 
  • apakšzemes komunikāciju uzmērīšana un saskaņošana

Sazinies ar mums vai zvaniet (+371) 24 775 775
 .