Aeronavigācijas šķēršļu katalogs

  • aeronavigācijas šķēršļu apsekošana, kontrole  un uzmērīšana
  • dokumentācijas izstrāde atbilstoši ICAO un WGS84
  • lidlauku ierobežojošo virsmu analīze

Par šo pakalpojumu lūdzam sazināties ar Agri Svaru pa tālruni 29234627 vai izmanto  saziņas formu


 .