Kadastrālā uzmērīšana un zemes ierīcība

  • kadastrālā uzmērīšana
  • ēku, būvju un zemes reģistrācijai
  • zemes  robežu regulācija
  • robežpunktu noteikšana dabā
  • zemes ierīcības projektu izstrāde un saskaņošana

Sazinies ar mums


 .